حالم بدِ...

-------------------------------------

حالم بده مثل کسی
که زیر بارون اشکاشو میشه شمرد
مثل کسی که خاطراتشو بشه از یاد برد
حالم بده ..حالم بده

-------------------------------------

/ 0 نظر / 45 بازدید