با خبر باش که پژمردن من آسان نیست...

درس امروز : آخر هر چیزی خوب میشه ، اگه خوب نشد ، بدون که هنوز آخرش نیست ( چاپلین )

پ.ن : خدایا ، من نه ایوبم ، نه نوح ؛ گفتم که در جریان باشی ، من ی آدم معمولی ام . همین

/ 0 نظر / 39 بازدید