درخشنده:همکاری با نابازیگران را دوست دارم!...

Image

 

Image

  

Image

 

Image
Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

 

دراین نشست ابتدا طهماسب صلج جو،به عنوان مجری برنامه به دو عنصر مهم فیلم برداری وتدوین در این فیلم اشاره کردند و سپس پوران درخشنده گفت:من برای بازی بازیگرانمارزش بسیاری قائل هستم و برای همین همیشه تلاش می کنم تا به بازیگرانم فرصت دهمنقششان را ان طور که باید و شاید ایفا کنند و می خواهم از نابازیگرانی بازی بگیرمکه ان چنان حرفه ای هم نیستند.

لذا اگر انسان برای کار خودش ارزش تعیین کند و درراستای همین ارزش تلاش کند،لذا به مفهوم واقعی ان پی می برد و این برای من مایهافتخار است که حتی با بازیگران تازه کار فعالیت کنم.مثلا همین زیبا هاشمی ازشاگردان من بود و امروز می بینیم چطور نقشش را در فیلم به بهترین نحو ایفا میکند.

درادامه سلامی گفت:قبل از شروع فیلمبرداری گفتگوهایی با خانم درخشنده داشتیم و چونقرار بود بیشتر صحنه  ها در حال خواب گرفته شود،من حتی برخی از این سکانس ها را بهروی دست گرفتم و به واقع انچه در فیلم دیده می شود،تفاوت بین خواب و بیداریاست.

 علیرضا خمسه یکی از بازیگران این فیلم  نیز در ارتباط با نقش و نحوه بازی اش گفت:در ابتدا بایستی از خانمدرخشنده و تیم خوبشان تشکر و قدردانی کنم.سال گذشته تقریبا با این گروه در فیلمبیست همکاری داشتم که یک کار درام و نقش من کاملا جدی بود.از انجاییکه علاقمند بهحضور در نقش های مختلف هستم،لذا در نقش یک افسر نیروی انتظامی ظاهر شدم که در عینجدیت،درون مایه طنزی نیز در شخصیت او دیده می شود.

سپسمهران احمدی در ارتباط با همکاری اش با خانم درخشنده گفت:من به عنوان برنامه ریز ودستیار کارگردان هم با خانم درخشنده همکاری داشته ام و همیشه دوست دارم همچنینفعالیتی با اشخاص بزرگ داشته باشم.نقش من در فیلم یک نقش واقعی بود و همانطور کهخانم درخشنده انتظار داشتند،ان را ایفا کردم.

درادامه زیبا هاشمی گفت:این اولین بازی من است و زمانیکه یک فرشته همچون خانم درخشندهکنارت باشد،هیچ ترس و استرسی نداری.ایشان استاد من بودند و چیزی که از من ساختند،یکبازیگر تمام معنا بود و با راهنمایی های ایشان،من نیز راه خودم را شناختم و از اینبابت بسیار خوشحال هستم.

سپسفرح مرزی گفت:من با خانم درخشنده فیلم شمعی در باد را کار کرده ام و پس از ان بیستو حالا هم خواب های دنباله دار را با ایشان کار کردم و سعی کردم تمام دقت و تمرکزمرا در طراحی صحنه و لباس به کار گیرم و شخص ایشان گفتگو و راهنمایی های خوبی را نیزبا من داشتند.

موحدینیز در ارتباط با ساخت موسیقی فیلم گفت:این اولین تجربه سینمایی من بود و بسیارخوشحالم که موسیقی فیلم کارگردانی چون خانم درخشنده را ساخته ام.

ازحاشیه های این نشست،می توان به مقایسه نقش زیبا هاشمی در این فیلم با عزت ا... رمضانی فر در سال های دور به عنوان یک معلول ذهنی توسط صلح جو اشاره کرد.

 

منبع:سینماروز

 

/ 0 نظر / 24 بازدید