حواسمون نیست !

یه وقتایی آدم باید علاوه بر نیتی که توی دلش داره ، یکم هم به طرز بیانش دقت داشته باشه.

خیلی وقتا اونایی که میدونیم دوسمون دارن و اگه حرفی میزنن صرفاً از روی دلسوزی و علاقه است . ی جوری باهات حرف میزنن که ناخودآگاه دلت میلرزه. دلت میشکنه.

خودم هم بارها شده که این اشتباه رو کردم توی برخوردم با اطرافیانم و از این بابت ازشون خیلی معذرت میخوام و می خوام بدونن که  حالشون رو توی اون لحظه درک کردم بارها. خیلی حالِ گندیه !

-----

ی وقتایی خیلی از ما ها اصلا به طرف مقابلمون توجه نمیکنیم

راحت هرچی می خوایم و به دهنمون میاد رو با هر لحنی بیان میکنیم و اصلا یک لحظه با خودمون فکر نمیکنیم که کسی که روبرومونِ آدمِ و دل داره

دلش رو میرنجونیم

دلش رو میشکنیم با حرفامون

با طرز حرف زدنمون

میشکنیم و میگذریم ، ولی اون میمونه و یک غرور له شده و یک دلِ رنجیده.

 -------------------

هیچکدوم از ما از سنگ نیستیم ، گرچه سنگ هم که باشی ی روز ترک برمیداری و میشکنی!

هممون باید خودمون رو اصلاح کنیم

هممون.

/ 0 نظر / 28 بازدید